Overzicht

Het project Tussen Maas en Heuvel bestaat uit verschillende deelprojecten die gefaseerd gerealiseerd kunnen gaan worden. Hieronder ziet u een afbeelding van een mogelijk bebouwingsvoorstel.


Binnen het plan is ruimte voor in totaal maximaal 40 woningen. Deze aantallen zullen bestaan uit grondgebonden (zorg)woningen en (zorg)appartementen. 

Op dit moment zijn de
2 bouwkavels in verkoop.