Publicatie "een toekomst voor kloosters"

Ons project wordt vernoemd in de publicatie "een toekomst voor kloosters"

In deze publicatie van het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wordt ons beeldkwaliteitsplan genoemd als een goed voorbeeld hoe om te gaan met de beeldkwaliteit van een klooster in relatie tot haar omgeving en voorzien van richtlijnen voor de behoud van architectonische en ruimtelijke kwaliteit ( zie pag. 30).

Tevens zijn enkele afbeeldingen opgenomen ( pag 40+41 ).

Zie hier de publicatie