Historie

Afbeelding klooster vroeger

Het ontwerp van het klooster is van de bekende architect Pierre Cuypers. Cuypers heeft vele bekende gebouwen ontworpen of gerestaureerd in binnen - en buitenland, zoals het Rijksmuseum in Amsterdam. Het klooster is gebouwd omstreeks 1900 in opdracht van de Ursulinen. Zij verkochten het klooster echter medio 1902 aan de “Soeurs de la Miséricorde” beter bekend als de Zusters van Barmhartigheid. De zusters wilden vluchten uit Frankrijk en waren op zoek naar een nieuw onderkomen en namen haar intrek in 1903.

Het klooster vormde in beginsel een school en pension voor jonge meisjes waar Franse zusters les gaven. Om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, werd door de zusters veel handwerk, zoals  naaien en borduren, verricht. De zusters stonden wijd en zijd bekend om het “Richelieu borduurwerk”. Het Koninklijk Huis gaf destijds opdracht aan de zusters voor de vervaardiging van diverse lakentjes etc voor de geboorte van prinses Juliana.

In de Eerste Wereldoorlog bood het klooster onderdak aan o.a. Belgische gezinnen en Franse kinderen. Na de Eerste Wereldoorlog werd er lesgegeven op lager onderwijsniveau en in een later stadium een V.G.L.O.- naaischool aan toegevoegd. Nog later werd er zelfs een Mulo-school bijgebouwd.

 

In de jaren zestig tekende zich een grote terugloop in het aantal kloosterroepingen af en door deze ontwikkeling en de vergrijzing van de zusters kwam de schoolfunctie in 1972 te vervallen.

In 1977 is het gehele complex verkocht aan de Stichting Centrum Ontmoeting der Volkeren. Deze stichting houdt zich bezig met het opzetten van projecten in Derde Wereld Landen, met name in Afrika. Het kloostercomplex in Cadier en Keer bood onder andere onderdak aan de personen die belast waren met het opzetten van deze projecten. Verder werd gezorgd voor een aantal dagopvang plaatsen voor ouderen. 

Tot 2006 is het klooster nog in gebruik geweest door de Stichting Centrum Ontmoeting der Volkeren en tijdelijk in gebruik geweest voor dagopvang van ouderen. Met het wegvallen van deze opvangfunctie voor ouderen heeft het huidige kloostercomplex haar belangrijkste functie in 2006 verloren en is vervolgens leeg komen te staan, waarna het een tijd later is verkocht aan Van Kroonenburg Ontwikkeling.

In de loop der jaren hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden aan het klooster en zijn er meerdere gebouwen op het terrein bijgebouwd en/of aangebouwd. In 1977 heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden waarbij o.a. alle vensters zijn vernieuwd en 1988 zijn de zolders in het klooster nog tot kamers verbouwd.

Sinds 1999 is het klooster met de gymzaal aan de Rijksweg aan de gemeentelijke monumentenlijst toegevoegd.


Momenteel wordt het klooster bewoond in het kader van leegstandsbeheer.

Voor meer informatie aangaande de historie van het kloostercomplex verwijzen wij u graag naar de Historische Kring Cadier en Keer